ป้ายโฆษณา
เถาวัลย์เปรียง
hc_hk_img10-12


เถาวัลย์เปรียง (Derris Scandens Benth)


สรรพคุณ

ราก - แก้อาการเหน็บชา

เถา - ถ่ายเส้นเอ็น, แก้เส้นเอ็นขอด, ถ่ายกระชับ, เหน็บชา, บำรุงเส้นเอ็น, แก้อาการเมื่อย, แก้ปวด, แก้ไข้, ฯลฯ

ไม่ระบุสอนที่ใช้: ถ่ายเส้นเอ็น, แก้เส้นเอ็นขอด, ถ่ายกระชับ, เหน็บชา, บำรุงเส้นเอ็น, แก้อาการเมื่อย, แก้ปวด, แก้ไข้, ฯลฯ


ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ต้านการบีบตัวของลำไส้, ฤทธิ์คล้ายอีสคามีน, คลายกล้ามเนื้อเรียบ, ลดความดันโลหิตสูง, ฯลฯ