ป้ายโฆษณา
โคคลาน
hc_hk_img10


โคคลาน (Anamirta Cocculus (Linn) Wight et Arnott)


สรรพคุณ

ราก     : แก้กระษัย แก้ลงท้อง แก้ฝีเปื่อยพัง แก้บวม แก้พยาธิ แก้โลหิต

เถา     : แก้กระษัย ไตพิการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดหลัง ปวดเอว แก้เส้นตึง บำรุงโลหิต ฯลฯ

เปลือก  : แก้ลงท้อง แก้ฝีเปื่อยพัง แก้บวม แก้พยาธิ แก้ตกโลหิต

ดอก    : แก้ลงท้อง แก้ฝีเปื่อยพัง แก้บวม แก้พยาธิ แก้ตกโลหิต

ผล      : แก้ลงท้อง แก้ฝีเปื่อยพัง แก้บวม แก้พยาธิ แก้ตกโลหิต

เมล็ด   : แก้โรคผิวหนัง แก้พิษ   ฯลฯ

ไม่ระบุส่วนที่ใช้ : แก้เส้นเอ็นและไขข้อ แก้ปวดเมื่อย แก้กระษัยไตพิการ ขับปัสสาวะ บำรุงโลหิต


ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ต้านมะเร็ง ขับปัสสาวะ กดการทำงานของหัวใจ คลายกล้ามเนื้อเรียบ ฆ่าหอย