ป้ายโฆษณา
ใบกระวาน
hc_hk_img9


กระวาน (Amomum Krervann Pierre)


สรรพคุณ

ราก - ฟอกเลือดให้บริสทธิ์, ขับเลือดเสีย, แก้โลหิตเน่าร้อนในลำไส้, แก้โลหิตเป็นก้อนอยู่ในอุทร, ฯลฯ

หัวหน่อ - ขับพยาทธิในเนื้อให้ออกตามผิวหนัง, แก้ลมและเสมหะให้ปิดธาตุ

เปลือก - แก้ไข้อันเป็นอชินโรคและอชินธาตุ, บำรุงธาตุ

กระพี้ - โรคโลหิตทั้งปวง, โรคผิวหนังทั้งปวง

แก่น - แก้พิษทั้งปวง, แก้โรคโลหิตเป็นพิษ

ใบ - แก้ไข้เซื่องซึม, กระทำให้วาโยเดินลงเบื้อต่ำ, ขับลม, ผายลม, ขับเสมหะ, แก้รำมะนาด, แก้โรคลม

ดอก - แก้ตามเจ็บ, ตาแฉะ, ตามัว, ตาฟาง, ฯลฯ

ผล - แก้ลม, ขับลม, แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ, แก้ลมและเสมหะให้ปิดธาตุ, บำรุงธาตุ, แก้ลมพาต

เมล็ด - แก้โรคธาตุพิการหรืออุจจาระธาตุ ขับเสมหะ, ฯลฯ

ไม่ระบุสอนที่ใช้: ขับลมในลำไส้, ขับลม, แก้ไข้เซื่องซึม, แก้เสมหะ, แก้ลมในอก, รักษาวัณโรค, ฯลฯ


ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

ต้านเชื้อรา, แก้ไข้, คลายกล้ามเนื้อเรียบ, ลดความดันโลหิต