ป้ายโฆษณา
เจตมูลเพลิงแดง

hc_hk_img7

เจตมูลเพลิง (Plumbago incica Linn)
 

สรรพคุณ

ราก : บำรุงไฟธาตุ บำรุงธาตุ บำรุงโลหิต แก้ธาตุพิการ ช่วยย่อยอาหาร เจริญอาหาร

แก้ปอดชื้น ปอดบวม แก้โรคเข้าข้อและอัมพาต ขับฟอกโลหิตระดู ฯลฯ

ต้น : แก้โลหิตอันบังเกิดแต่กองกำเดา ขับโลหิตระดู แก้ปวดท้อง

เปลือก : ฆ่าแมงคาเรืองเข้าหู

กระพี้ : แก้เกลื้อนช้าง

แก่น : แก้ขี้เรื้อนกวาง ขี้เรื้อนน้ำเต้า

ใบ : แก้ลมในกองเสมหะ แก่ดีไม่ปกติ

ดอก : แก้โรคตา แก้โรคที่ทำให้หนาวและเย็น

ลูก : แก้โรคพยาธิผิวหนัง แก้ฝี

ทั้งห้า : บำรุงไฟธาตุ ช่วยย่อยอาหาร ขับผายลม บำรุงธาตุ แก้ปวดท้อง

ไม่ระบุส่วนที่ใช้ : แก้โรคอันบังเกิดแต่ดีอันทำให้หนาวเย็น แก้ลมในกองเสมหะ แก้ริดสีดวงทวาร

แก้บวม แก้คุดทะราด ฯลฯ

 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ต้านเชื้อรา ต้านเชื่อแบคทีเรีย ต้านยีสต์ ยับยั้งเซลล์มะเร็ง ต้านมาลาเรีย คุมกำเนิด