ป้ายโฆษณา
ดีปลี
hc_hk_img6


ดีปลี (Long Piper, Piper Chaba Hunter) 


สรรพคุณ

ราก                 บำรุงธาตุ, แก้ลม, แก้ตัวร้อน, ดับพิษ, แก้คุดทะราด, ให้ปิดธาตุ, ฯลฯ

เถา                 บำรุงเสมหะ, แก้เสมหะพิการ, แก้เส้นอัมพฤกษ์, แก้เส้นมุตฆาต, ฯลฯ

ใบ                   แก้เส้นสมนา, แก้เส้นอัศดากาล, แก้ลมเจริญไฟธาตุ, แก้ปวดเมื่อย, ฯลฯ

ผล                  แก้คุดทะราด, ให้ปิดธาตุ, แก้โรคหลอดลมอักเสบ, ระงับอชินโรค, ฯลฯ

ไม่ระบุส่วนที่ใช้    ระงับอชินโรค บำรุงธาตุ แก้โรคในอก แก้ธาตุทั้ง ๕ ฯลฯ 


ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ต้านพิษต้านมะเร็ง, ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ต้านเชื้อรา, เพิ่มปริมาณ Sulfadiazine และ Tetracycline ในเลือด, ขับพยาธิ, ต้านมาลาเลีย, ต้านพิษต่อตับ, ฯลฯ