ป้ายโฆษณา
ช้าพลู
hc_hk_img4


ช้าพลู (Piper Rostratum Roxb.)


สรรพคุณ

ราก - แก้ธาตพิการ ช่วยเจรฺญอาหาร, บำรุงธาติ, แก้ลมในกระเพาะอาหารและลำไส้, แก้ปวดท้องและท้องเสีย, ฯลฯ

ต้น - ขับผายลม, แก้ลมตุกแน่นท้อง, แก้เสมหะในทรวงอก, ฯลฯ

ใบ - แก้เสมหะ, แก้ธาติพิการ, บำรุงธาติ

ดอก - ขับลมในลำไส้, แก้ทองขึ้น, แก้ปวดเมื่อย

ผล - ขับลม, แก้เสมหะในลำคอ, ช่วยย่อยอาหาร, แก้ไอ

ทั้งต้น - แก้ปวดท้อง, แก้โรคปัสสาวะบ่อย, ฯลฯ

ไม่ระบุสอนที่ใช้: แก้ไข้อุระเสมหะ, แก้ไข้ดีซ่าน, บำรุงน้ำดี


ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 
ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด, ต้านเชื้อแบคทีเรีย, ลดน้ำตาลในเลือด, ยับยั่งการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ, ลดการบีบตัวของลำไส้เล็ก, เพิ่มการบีบตัวของลำไส้เล็กส่วนกลาง, ฯลฯ