ป้ายโฆษณา
สะค้าน

hc_hk_img2

สะค้าน (Piper riberioides Wall)


สรรพคุณ

ราก : แก้ไข้อันประกอบไปด้วยหืด แก้ไข้ แก้หืด ขับเหงื่อ แก้ลมอันเกิดจากกองธาตุพิการ

เถา : ขับลม แก้จุกเสียด บำรุงธาตุ แก้ลมในกองเสมหะและเลือด เจริญอาหาร แก้วาโยธาตุ 6 ประการ แก้ท้องเสีย ฯลฯ

ใบ : แก้ลมในกองเสมหะ แก้ลมในกองโลหิต แก้แน่นในอก ขับเสมหะ คุมกำเนิด ฯลฯ

ดอก : แก้ลมอันมีพิษ ได้แก่ แก้ลมอัมพฤกษ์ ลมปัตคาด ลมพรรดึก

ผล : แก้ลมอันแน่นในทรวงอก บำรุงธาตุ ขับเสมหะ

ทั้งห้า : บำรุงธาตุ แก้ท้องเสีย แก้ธาตุพิการ แก้ปวดท้องแน่นจุกเสียด ขับผายลม

ไม่ระบุส่วนที่ใช้ : ขับลม บำรุงธาตุ แก้ลมในกองเสมหะและโลหิต แก้ไข้ แก้หืด แก้ลมแน่นในทรวงอก