Banner
คำถามพบบ่อย

ถาม: ยาก่อนอาหารต้องรับประทานยาก่อนอาหารกี่นาที?

ตอบ: ควรรับประทานยาก่อนอาหารอย่างน้อย 30 นาที เนื่องจากยาจะ ถูกดูดซึมได้ดีขณะท้องว่าง

 

ถาม: ในการรับประทานยาสมุนไพรของ บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ มีข้อห้ามในการรับประทานอาหารอื่นๆ หรือ ยาอื่นๆ ไหม?

ตอบ: ไม่มีข้อห้ามในการรับประทานอาหารใด แต่มีข้อแนะนำว่าผู้ป่วย ควรงดการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด และรับประทาน อาหารให้ครบทุกหมวดหมู่

 

ถาม: ขอคำแนะนำการรับประทานยาประดง?

ตอบ: วันที่รับประทานยาประดง ควรงดทานผักบุ้งทุกชนิดเนื้อจากเมือกในผักบุ้งมีฤทธิ์ล้างยา (แต่ท่านสามารถรับประทานผักบุ้งในวันที่รับประทานยาอื่นๆ ได้ เช่น วันที่รับประทานยาแก้ไข้ เป็นต้น) นอกจากนี้ ท่านควรรับประทานอาหารที่ให้โปรตีน โดยเฉพาะปลามีเกล็ด สำหรับเนื้อวัว เนื้อไก่ เนื้อหมู และอื่นๆ สามารถรับประทานได้บ้าง ไม่จำเป็นต้องดแต่อย่างใด และควรรับประทานพืชผักที่ต้านเนื้องอกได้ดี เช่น ขมิ้น กระเทียม กระชาย มะระขี้นก ทั้งของสดหรือแบบแคปซูลก็ได้

 

ถาม: ยานี้มีผลข้างเคียงและอันตรายต่อร่างกายหรือไม่?

ตอบ: ยาตำรับนี้เป็นยาที่ปรุงจากพืชสมุนไพรภายในประเทศไทยโดย ปราศจากตัวยาทางวิทยาศาสตร์ และปราศจากสารต้องห้ามทุกชนิด จึง ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายใดๆ ต่อผู้รับประทาน ปัจจุบันได้รับการ ขึ้นทะเบียนยาจากองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเรียบ ร้อยแล้ว

 

ถาม: อยากทราบเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยของยา?

ตอบ: ยาประดงของบริษัทกรุงเทพทิพโอสถเป็นยาตำรับจากสมุนไพรที่ พัฒนาขึ้นโดยอิงหลักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับหลักการปรุงยาแผน โบราณ และผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงด้วยอุปกรณ์และกรรมวิธีที่ ทันสมัย ซึ่งได้รับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงาน อย. กระทรวงสาธารณสุขทุกขั้นตอนการผลิตจึงสะอาด ปลอดเชื้อ และปราศ- จากสารปนเปื้อน

 

ถาม: ขอคำแนะนำการรับประทานอาหารเสริม?

ตอบ: ผู้ป่วยควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และได้รับโปรตีนใน ปริมาณที่เพียงพอ โดยรับประทานปลามีเกล็ดชนิดต่างๆ ซึ่งมีโปรตีน สูงและย่อยง่าย นอกจากนี้ผู้ป่วยควรรับประทานผักพื้นบ้าน ผักสดชนิดต่างๆ ผักสีเขียวที่มีแร่เหล็กสูง เช่น ตำลึง ผักหวาน ผักคะน้า ฟักทอง แครอทควร รับประทานผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น ฝรั่ง มะละกอ มะม่วง ผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง ทุกชนิด จะช่วยทำให้ภูมิต้านทานโรคดีขึ้น

 
hc_faq_img1hc_faq_img1-02hc_faq_img1-03