ป้ายโฆษณา
ชมรมสุขภาพ

บริษัทกรุงเทพทิพโอสถ ได้เผยแพร่ความรู้ด้านสมุนไพรและให้ความรู้ด้านวิชาการในการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นให้ คนไทยหันกลับมาดูแลสุขภาพด้วยวิธีโภชนบำบัด โดยการใช้สมุนไพรพื้นบ้านและสมุนไพรในครัวเรือนในรูปแบบการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

hc_healthclub_img1

 

 

เรื่องเล่าจากทางบ้าน : "ประสบการณ์และความประทับใจ จากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาของกรุงเทพทิพโอสถ"

>> คลิ๊ก เพื่ออ่าน >>