ป้ายโฆษณา
การสั่งซื้อทางไปรษณีย์

ขั้นตอนการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ (โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้เป็นพัสดุเก็บเงินปลายทาง) ดังนี้

htb_postal_step1 htb_postal_img1
htb_postal_downarrow
htb_postal_step2 htb_postal_img2
htb_postal_downarrow
htb_postal_step3 htb_postal_img3
htb_postal_downarrow
htb_postal_step4 htb_postal_img4
htb_postal_downarrow
htb_postal_step5 htb_postal_img5

หมายเหตุ

  • หากท่านไม่ได้รับ “ใบแจ้งรับพัสดุ” จากทางไปรณีย์ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ท่านสั่งซื้อ กรุณาโทร “ศูนย์ให้บริการ ปรึกษาด้านสุขภาพและสั่งซื้อทางไปรษณีย์” โทร 02-4414966, 024414967, 081-814-7790, 081-8304117 เพื่อสอบถาม “เลขที่รับพัสดุ” และนำเลขที่ดังกล่าวไปแจ้งที่เคาท์เตอร์ไปรษณีย์ใกล้บ้านท่านเพื่อรับพัสดุต่อไป
  • ท่านสามารถเช็คสถานะการจัดส่งได้ โดยนำ “เลขที่รับพัสดุ” เช็คผ่านเว็บไซต์

tracktrace_img

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/