ป้ายโฆษณา
เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

วัตถุดิบ

บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ มีการจัดการระบบฟาร์มสมุนไพรด้วยขบวนการทางด้านการเกษตรเชิงอุตสาหกรรม โดยการเพาะเลี้ยง ต้นอ่อนในระบบฟาร์มปิดที่มีการปลูกและดูแลแบบเป็นขั้นตอนจนได้อายุของสมุนไพรจึงเก็บเกี่ยว และมีการส่งเสริมร่วมกับกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร เพื่อให้ได้พืชสมุนไพรที่ปลอดจากเชื้อปนเปื้อนและสารเคมีในดิน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดรายได้กับ กลุ่มเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

abt_tech_img1abt_tech_img2abt_tech_img3

มาตรฐานการผลิตของบริษัท

บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ มีความพร้อมทางด้านการผลิต โดยโรงงานและเครื่องมือผลิตยาที่ทันสมัย ซึ่งได้รับการรับรองจาก กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ด้วยเภสัชกรและบุคลากรที่มีความรู้ความ สามารถในการเลือกวัตถุดิบ Grade A โดยการตรวจวิเคราะห์ตามแบบมาตรฐานที่ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ในทุกขั้นตอนของ การผลิตจึงสะอาดปลอดเชื้อจึงมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้ และมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ เมื่อผ่านกระบวนการ ผลิตยาตำรับแล้ว จึงนำมาบรรจุลงในแคปซูลที่มีมาตรฐานสากลปลอดจากสารกันบูด และสารปนเปื้อน นำบรรจุเข้าแผงยาด้วย เครื่องมือที่ทันสมัย เมื่อนำไปผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมม่าอีกครั้งจึงบรรจุลงกล่อง เพื่อความสะดวกในการพกพาและหยิบใช้ของ ผู้บริโภค

abt_tech_img4abt_tech_img5abt_tech_img6
abt_tech_img7abt_tech_img8abt_tech_img9