Banner
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554

seminar_img2

 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2554:

งามสัมมนา “สมุนไพรชวนรู้กับบริษัทกรุงเทพทิพโอสถ ครั้งที่ 2/2554” ในหัวข้อ "สมุนไพรไทยรักษาโรคร้ายได้อย่างไร" สำรองที่นั่ง โทร 02-441-4966 หรือ 081-814-7790 (สำรองที่นั่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2554)

 

กำหนดการงานสัมมนา “สมุนไพรชวนรู้กับกรุงเทพทิพโอสถ ครั้งที่ 2/2554”

13.00-13.30 น. ลงทะเบียน และบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพรายบุคคล

13.30-13.40 น. กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา โดย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด

13.40-15.00 น. การบรรยาย หัวข้อ

- สมุนไพรไทยรักษาโรคร้ายได้อย่างไร โดย พล.ร.ท. สุวรรณ ตันสุวรรณรัตน์

- ข้อมูลบริษัทกรุงเทพทิพโอสถ โดย ผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพทิพโอสถ จำกัด

15.00-15.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.30-16.30 น. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคร้ายแรงต่างๆ และถาม-ตอบ