ป้ายโฆษณา
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554

seminar_img1

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในรายการ Health-Up:

คุณปิ่นกาญจน์ ตันสุวรรณรัตน์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการดูแลสุขภาพให้ดีจากภายใน ผ่านการดูแลระบบน้ำเหลือง
ในรายการ Health-Up ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2557
(ติดตามชมได้ที่ :https://www.youtube.com/watch?v=GW4asVb2HO0)


Health-Up