ป้ายโฆษณา
เป้าหมายหลักและวิสัยทัศน์

เป้าหมายหลัก (Mission)

บริษัทกรุงเทพทิพโอสถ จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลิตยาตำรับจากสมุนไพร เพื่อใช้แก้โรคที่เกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองและ โลหิต ซึ่งโรคบางชนิดเป็นโรคร้ายแรงที่หายารักษายาก รวมถึงการอนุรักษ์ยาแผนโบราณที่เป็นยาสามัญประจำบ้าน และยา สมุนไพรที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นทางเลือกให้ผู้ป่วยอีกทางหนึ่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริษัทกรุงเทพทิพโอสถ จำกัด มีทีมนักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยที่เชื่อถือได้ มีปณิธานยึดมั่นในคุณภาพ และความปลอดภัยของยา ได้ใช้ข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหลักการปรุงยาแผนโบราณ โดยการผลิตยาตำรับจาก สมุนไพร และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรังสีแกมม่า จึงปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน ทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตอบสนอง คุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และอยู่คู่สังคมตลอดไป